Phương thức đặt hàng

THỦ TỤC MUA HÀNG

1.  Xác nhận đơn hàng.
2.  Ký hợp đồng và thanh toán trước 50% tổng giá trị
3.  Nhận mẫu sản phẩm thực tế
4.  Phản hồi và duyệt mẫu
5.  Sản xuất hàng loạt  10 – 20 ngày (tùy số lượng)
6.  Nhận và kiểm tra hàng.
7.  Thanh toán hợp đồng (phần còn lại)